Droit interne 4 École - Science - Culture 44 Langues. Arts. Culture
Dretg naziunal 4 Scola - Scienza - Cultura 44 Lingua. Art. Cultura

442.11 Ordonnance du 23 novembre 2011 sur l'encouragement de la culture (OLEC)

442.11 Ordinaziun dals 23 da november 2011 davart la promoziun da la cultura (OPCu)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)2,

arrête:

Preambel

Il Cussegl federal svizzer,

sa basond sin l’artitgel 46 da la Lescha federala dals 11 da december 20092 davart la promoziun da la cultura (LPCu),

ordinescha:

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.